ทดสอบวิภาววิสัยผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งพี่เลี้ยง ของ รร.อ.ฤ.ว.ศทบ.ยศ.ทอ.ได้ดำเนินการทดสอบวิภาววิสัยให้กับผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งพี่เลี้ยง ของ รร.อ.ฤ.ว. ณ ห้องทดสอบอัตโนมัติ

(หอสมุด ทอ.ชั้น ๓) ในวันอังคารที่ ๕ ม.ค.๕๙, ๐๙๐๐-๑๐๐๐ โดยมี น.อ.หญิง อัญจนา รวมจิตร์ รอง ผอ.ศทบ.ยศ.ทอ. ให้การต้อนรับ