ทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย เพื่อคัดเลือก ศบ. ของ ทอ.ปี๕๙ (ครั้งที่ ๒)ศทบ.ยศ.ทอ.ได้ดำเนินการทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย เพื่อคัดเลือก ศบ. ของ ทอ.ปี๕๙ (ครั้งที่ ๒) ณ ห้องทดสอบอัตโนมัติ

(หอสมุด ทอ.ชั้น ๓) ในวันอังคารที่ ๑๕ ธ.ค.๕๘, ๐๘๐๐-๑๒๐๐ โดยมี พล.อ.ต.ธนบดี อุตะมะ รอง จก.ยศ.ทอ.(สายงานบริหาร)

และ พล.อ.ต.คุณทร มณีเขียว เสธ.ยศ.ทอ. ประธาน คณอก. ด้านการทดสอบบุคคล ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ การทดสอบในครั้งนี้ด้วย