ฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๕ฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ณ อาคารหอสมุด ทอ. โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ
ของ ศทบ.ยศ.ทอ.
, กวบ.ยศ.ทอ. เข้าฝึกซ้อม เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๔