ติดตามผลทดสอบ เพื่อวิจัยและพัฒนาการคัดเลือก ศบ.ของ ทอ.


 


น.อ.อาทิตย์ อู่วิเชียร รอง ผบ.กฝบ.รร.การบินให้การต้อนรับน.อ.น้อย ภาคเพิ่ม ผอ.ศทบ.ยศ.ทอ.และคณะ เพื่อติดตามผลการทดสอบความถนัด

ณ ห้องประชุม (๑) กฝบ.รร.การบิน วันที่ ๑๑ มิ.ย.๕๓