FOCUS GROUP สนทนากลุ่มพล.อ.ต. ฌเณศ  ชลิตภิรัติ รอง จก.ยศ.ทอ.เป็นประธานการสนทนากลุ่ม โครงการวิจัย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกำลังพล

ที่เหมาะสมกับการเป็นนักบินของกองทัพอากาศ จัดโดย ศูนย์ทดสอบบุคคล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  ณ ห้องรับรอง ยศ.ทอ.เมื่อวันที่ ๒ ก.ย.๕๗