ขอรับข้อมูลการสนับสนุนโครงการวิจัยน.อ.อาทิตย์  อู่วิเชียร ผบ.กฝบ.รร. การบิน และคณได้ให้การต้อนรับ น.อ.นพนันทพงศ์  พิซิตชโลธร ผอ.ศทบ.ยศ.ทอ.

และคณะ เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวทางการดำเนินการวิจัย ณ ห้องประชุม ๑ รร.การบิน เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๕๗