ทดสอบวิภาววิสัย ขรก.บน.๔๑ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานศทบ.ยศ.ทอ. ดำเนินการทดสอบวิภาววิสัย ขรก. ณ ที่ตั้ง บน.๔๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๖