ทดสอบวิภาววิสัย นทน.รร.นม.ยศ.ทอ. เพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐานแบบทดสอบศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการทดสอบวิภาววิสัย นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๒
เพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐานแบบทดสอบ ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย.๖๕