ทดสอบวิภาววิสัย ขรก.บน.๑ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำเกณฑ์มาตรฐาน


 

 

ศทบ.ยศ.ทอ. ดำเนินการทดสอบวิภาววิสัย ขรก. ณ ที่ตั้ง บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๕