ติดตามผลทดสอบ เพื่อวิจัยและพัฒนาการคัดเลือก ศบ.ของ ทอ.ศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการสัมภาษณ์ครูการบิน ในกระบวนการติดตามผลทดสอบ เพื่อวิจัยและพัฒนาการคัดเลือก ศบ.ของ ทอ.

ณ ฝูงบิน ๗๐๒ บน.๗ จว.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค.๖๑