ติดตามผลทดสอบ เพื่อวิจัยและพัฒนาการคัดเลือก ศบ.ของ ทอ.ศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการสัมภาษณ์ครูการบิน ในกระบวนการติดตามผลทดสอบ เพื่อวิจัยและพัฒนาการคัดเลือก ศบ.ของ ทอ.

ณ รร.การบิน จว.นครปฐม เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค.๖๑