ติดตามผลทดสอบ เพื่อวิจัยและพัฒนาการคัดเลือก ศบ.ของ ทอ.ศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการสัมภาษณ์ครูการบิน ในกระบวนการติดตามผลทดสอบ เพื่อวิจัยและพัฒนาการคัดเลือก ศบ.ของ ทอ.

ณ ฝูงบิน.๑๐๒ และ ฝูงบิน. ๑๐๓ บน.๑ จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๖๑