ติดตามผลทดสอบ เพื่อวิจัยและพัฒนาการคัดเลือก ศบ.ของ ทอ.ศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการติดตามผลทดสอบ เพื่อวิจัยและพัฒนาการคัดเลือก ศบ.ของ ทอ. ณ บน.๔๖ จว.พิษณุโลก เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๐