ยศ.ทอ. จัดกิจกรรมกิจกรรม Big Cleaning Day 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๙๘๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕