กิจกรรม ๕ ส และการพัฒนาทำความสะอาดหน่วยงานศทบ.ยศ.ทอ.ได้จัดกิจกรรม ๕ ส และการพัฒนาทำความสะอาดหน่วยงาน ณ อาคารหอสมุดกองทัพอากาศ

และบริเวณลานจอดรถของ ศทบ.ฯ เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค.๖๕