จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ฯ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค.๖๕