กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติ


  

 


น.อ.ชัยวัฒน์ แจ่มดวง ผอ.ศทบ.ยศ.ทอ. และข้าราชการ ได้ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ

และบริเวณลานจอดรถของ ศทบ.ฯ เมื่อวันที่ ๗ ส.ค.๖๑