กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยน.อ.ณรงค์ศักดิ์  พิชิตชโลธร ผอ.ศทบ.ยศ.ทอ. และข้าราชการ ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย

ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๑๒๘๔ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๔ พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค.๕๙