พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตรพล.อ.ท.ชนัท รัตนอุบล จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดยศ.ทอ.ทั้งนี้มี ข้าราชการจาก

ศทบ.ยศ.ทอ.ได้รับการแต่งตั้งเป็น ว่าที่ น.ท. ๒ ท่าน ๑.ว่าที่ น.ท.หญิง สุบงกช ปูรณโชติ และ ๒. ว่าที่ น.ท.หญิง ไพรี ทัศนภักดิ์ เมื่อ ๒๙ ธ.ค.๕๔