พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตรน.อ.นพนันทพงศ์ พิชิตชโลธร ผอ.ศทบ.ยศ.ทอ.และข้าราชการศูนย์ทดสอบบุคคล ร่วมแสดงความยินดีกับ

ว่าที่ เรืออากาศตรีหญิง ภวินทรา  แก้วเจริญ ณ ศูนย์ทดสอบบุคคล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ชั้น๓ ห้องสมุด ทอ. เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย.๕๗