พิธีรับ-ส่ง หน้าที่ ผอ.ศทบ.ยศ.ทอ.น.อ.น้อย ภาคเพิ่ม นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำ ผบ.ทอ.ส่งมอบ หน้าที่ การบังคับบัญชาให้กับ น.อ.นพนันทพงศ์ พิชิตชโลธร

ผอ.ศทบ. ยศ.ทอ.ณ ศูนย์ทดสอบบุคคล ยศ.ทอ. เมื่อ ๑ ต.ค. ๕๕