พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน


 

    

 

 


น.อ.ชัยวัฒน์ แจ่มดวง ผอ.ศทบ.ยศ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน

ณ ศทบ.ฯ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๑