พิธีประดับเครื่องหมายยศทหารสัญญาบัตรพล.อ.ท.อนุชิต แก้วประสพ จก.ยศ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ทั้งนี้ น.ต.หญิง วีระวรรณ จำปาเงิน นอท.ผอท.ศทบ.ยศ.ทอ.

ได้รับการประดับเครื่องหมายยศ ณ พุทธสถาน ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๖๐