งานมหกรรมการจัดการความรู้นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศศทบ.ยศ.ทอ.(กลุ่มไม้กายสิทธิ์)ได้รับรางวัล Innovation ประเภท QCC
ในงานมหกรรมการจัดการความรู้นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๘ ประจำปี ๒๕๖๕ 
เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค.๖๕ ณ รร.นนก.