กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศทบ.ยศ.ทอ., กวบ.ยศ.ทอ และ สนง.หนังสือข่าว ทอ.ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

โดยจัดให้มีการปลูกต้นดาวเรืองและเทน้ำ EM ณ บริเวณหน้าอาคารหอสมุด ทอ. เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๖๑