ร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพลอากาศตรี นพดล บุญมั่น รอง จก.ยศ.ทอ. นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศทบ.ยศ.ทอ., กวบ.ยศ.ทอ และ สนง.หนังสือข่าว ทอ.

ร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าอาคารหอสมุด ทอ.

เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค.๖๐