ร่วมแสดงความอาลัย ด้วยการแปรอักษรเป็นเลข ๙ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ศทบ.ฯ กวบ.ฯ สำนักงานหนังสือข่าว ร่วมกันแสดงความอาลัย ด้วยการแปรอักษรเป็นเลข ๙

บริเวณหน้าอาคารหอสมุดกองทัพอากาศเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา เมื่อวันอังคารที่ ๘ พ.ย. ๕๙,๐๙๐๙