ศทบ.ยศ.ทอ.ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชศทบ.ยศ.ทอ.ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โดยมี น.อ.ชัยวัฒน์ แจ่มดวง ผอ.ศทบ.ยศ.ทอ.

พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมลงนามถวายความอาลัย ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙