กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ศทบ.ยศ.ทอ.

ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ๙๘๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธ.ค.๕๘