สอบสัมภาษณ์ ศบ.ทร. ปี ๕๗สอบสัมภาษณ์ ศบ.ทร. ณ ห้องสัมมนา รร.ผฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๕๗