ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ศบ.ทอ ปี ๕๕พล.อ.ต.ฌเณศ ชลิตภิรัติ เสธ.ยศ.ทอ.เป็นประธานเปิดการประชุม หัวข้อเรื่องการประชุมเพื่อชี้แจงกรอบการดำเนินงาน

ในการสัมภาษณ์คัดเลือก โดยศูนย์ทดสอบบุคคล ยศ.ทอ.เป็นผู้ดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุม

ชั้น ๓ ห้องสมุด ยศ.ทอ. เมื่อ ๑๐ ก.ย.๕๕