สอบสัมภาษณ์ ศบ.ทอ. ปี ๕๔สอบสัมภาษณ์ นนอ. ชั้นปีที่ ๔ เพื่อคัดเลือก ศบ.ทอ. ณ ห้องสัมมนา รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อ วันที่ ๑๖-๑๗ ส.ค. ๕๔