ประชุมเพื่อชี้แจงกรอบการดำเนินงานในการสัมภาษณ์ศิษย์การบิน ปี ๕๔การประชุมเพื่อชี้แจงกรอบการดำเนินงานในการสัมภาษณ์ศิษย์การบิน ณ ห้องประชุม รร.นฝ. เมื่อ ๘ ส.ค.๕๔