สอบสัมภาษณ์ ศบ.ทอ. ปี ๕๓สอบสัมภาษณ์ ศบ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค.๕๓