สอบสัมภาษณ์ผู้บังคับอากาศยานภายใน อ.ไร้คนขับ (UAVIP)สอบสัมภาษณ์ ผู้บังคับอากาศยานภายใน อ.ไร้คนขับ (UAVIP) ปี ๖๖
ณ ชั้น ๔ อาคารหอสมุด ทอ. เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค.๖๖