สอบสัมภาษณ์ ศบ.ทร. ปี ๖๖สอบสัมภาษณ์ ศบ.ทร. ปี ๖๖ ณ ชั้น ๔ อาคารหอสมุด ทอ. เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๕