สอบสัมภาษณ์ ศบ.ทร. ปี ๖๒สอบสัมภาษณ์ ศบ.ทร. ปี ๖๒ ณ ชั้น ๔ อาคารหอสมุด ทอ. เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๑