สอบสัมภาษณ์ ศบ.ทอ. ประจำปี ๖๒


 


สอบสัมภาษณ์ ศบ.ทอ. ประจำปี ๖๒ ณ ห้องสัมมนา รร.นอส.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๘-๙ ส.ค.๖๑