ประชุมคณะเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก ศบ.ทอ. ปี ๖๐พล.อ.ต.คุณทร มณีเขียว เสธ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในการประชุมคณะเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก ศบ.ทอ. ประจำปี ๖๐

ณ ห้องประชุมกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หอสมุด ทอ.ชั้น ๓ เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย. ๕๙