การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาบุคลากรผู้ทำหน้าที่สัมภาษณ์ของกองทัพอากาศ" ปี ๕๙พล.อ.ท.ฌเณศ ชลิตภิรัติ จก.ยศ.ทอ.ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาบุคลากรผู้ทำหน้าที่สัมภาษณ์ของกองทัพอากาศ"

ณ ห้องประชุมกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ชั้น ๓ หอสมุด ทอ. ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ ก.พ. ๕๙