ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ศบ.ทอ. ปี ๕๘พล.อ.ต.ธนบดี  อุตะมะ เสธ.ยศ.ทอ. เป็นประธานการประชุมชี้แจง สอบสัมภาษณ์ ศบ.ทอ. ประจำปี ๕๘

ณ ห้องประชุมกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ชั้น ๓ ห้องสมุด ทอ. เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย.๕๗