วันสถาปนา ศทบ.ยศ.ทอ.ศทบ.ยศ.ทอ. ได้ประกอบพิธีบวงสรวง และทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์ทดสอบบุคคลครบรอบปีที่ ๒๔

ณ อาคารศูนย์ทดสอบบุคคล เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย.๕๔