รับชมการแถลงผลงาน ผบ.ทอ.ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ข้าราชการ ศทบ.ฯ เข้าร่วมรับชมการแถลงผลงาน ผบ.ทอ.ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ศทบ.ฯ เมื่อ ๓๑ ส.ค.๖๕