การแข่งขันประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์ ทอ.ประจำปี 2564 ณ ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ


ศทบ.ยศ.ทอ.เข้าร่วมการแข่งขันประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์ ทอ.ประจำปี 2564 ณ ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ
ผลงานชื่อ “การพัฒนาโปรแกรมการรายงานผลการทดสอบวิภาววิสัยรายบุคคล ของศูนย์ทดสอบบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดเลือกคัดสรรบุคคลให้กับกองทัพอากาศ” ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ