ทดสอบวิภาววิสัยข้าราชการเพื่อคัดเลือกไปศึกษาระดับปริญญาโท เอก ณ ต่างประเทศศทบ.ยศ.ทอ.ทำการทดสอบวิภาววิสัยข้าราชการเพื่อคัดเลือกไปศึกษา ระดับปริญญาโท เอก ณ ต่างประเทศ จำนวน ๙ คน

ณ ห้องทดสอบอัตโนมัติ ศทบ.ยศ.ทอ.(หอสมุด ทอ.ชั้น๓) เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๕๙