ติดตามผลทดสอบ เพื่อวิจัยและพัฒนาการคัดเลือก ศบ.ของ ทอ.ศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการสัมภาษณ์ครูการบิน ในกระบวนการติดตามผลทดสอบ เพื่อวิจัยและพัฒนาการคัดเลือก ศบ.ของ ทอ.

ณ ฝูงบิน ๔๑๑ บน.๔๑ จว.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.๖๑