การประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ ศทบ.ยศ.ทอ.เมื่อ ๑๘ ส.ค.๖๕