กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ ยศ.ทอ.”


  


พล.อ.ท.น้อย ภาคเพิ่ม จก.ยศ.ทอ.พร้อมด้วย จิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๑/๖๑ และรุ่นที่ ๒/๖๑

สังกัด กองทัพอากาศ ร่วมกับ กำลังพลจิตอาสา สังกัด ศทบ.ยศ.ทอ.เข้าร่วมจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์

และสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ ยศ.ทอ.” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ณ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค.๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.