พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโครงการเฉลิมพระเกียตริ ๑๒๘๔น.อ.ณรงค์ศักดิ์  พิชิตชโลธร ผอ.ศทบ.ยศ.ทอ. และข้าราชการ ได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๑๒๘๔

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๔ พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ,เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค.๕๙