สอบสัมภาษณ์ ศบ.ทร. ปี ๕๖สอบสัมภาษณ์ ศบ.ทร. ปี ๕๖ ณ ห้องบรรยาย อาคาร ศภษ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค.๕๖